【nổ hũ 52 ios】Kỳ nghỉ Lễ Trung Thu dài thúc đẩy người Hàn Quốc du lịch nước ngoài

thời gian:2023-12-09 10:14:04 nguồn:ban ca city
Tính đến ngày 19/9,ỳnghỉLễTrungThudàithúcđẩyngườiHànQuốcdulịchnướcngoànổ hũ 52 ios số lượng du khách rời Hàn Quốc ra nước ngoài trong Kỳ nghỉ Lễ Chuseok kéo dài từ 27-30/9 là 15.986 người, gấp gần sáu lần so với Kỳ nghỉ Lễ năm ngoái.
Nội dung được đề xuất